หูอื้อ ตาลาย

คริปวีดีโอ

youtupe

หูอื้อจากภูมิแพ้
หูมีเสียงดัง
นาย่าเซซามีนกับ หูอื้อ หูมีเสียงดังวิ้ง
หูอื้อ ตาลาย