Posted on

กิจกรรมNYGTHAILAND นา ย่า กรีน

นาย่าเซซามีน กับ ภาพการประชุม opp

กิจกรรม Nygthailand-Nayagreen นาย่ากรีน

      กิจกรรม การประชุม สัมนา งาน opp ต่าง ๆ ของบริษัท นาย่ากรีน nayagreen ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาสกัดเย็น นาย่าเซซามีน สำนักงานออนไลน์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก 6500

นาย่าเซซามีน NYG2015-NYGNYGTHAILAND

ภาพกิจกรรมอบรมสัมนา

      ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย NAYAGREEN  ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ว่ามีคุณภาพสูง ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักธุรกิจเครือข่ายที่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ว่าสามารถตอบโจทย์ ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

      ปัจจุบัน บริษัท NAYAGREENได้รับการยอมรับว่า เป็นธุรกิจที่มียอดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ จากการนำเสนอความแตกต่างทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองแนวคิดทางธุรกิจ ที่รองรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นอกจากนั้น NAYAGREEN ยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถร่วมออกแบบกระบวนการสร้างทีมงานกับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสมกับยุคสมัย และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

      บริษัท NAYAGREEN มีการสนับสนุนให้กับสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงประเด็น ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสามารทำงานได้แบบมืออาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง ก้าวไปสู่อิสรภาพของการใช้ชีวิตกับเรา      

สัมนา นาย่าเซซามีน น้ำมันงาสกัดเย็น
อบรมสัมนา01
อบรมสัมนา นาย่าเซซามีน น้ำมันงาสกัดเย็น
อบรมสัมนา02
blank
nyg2015 พาเที่ยว
NYG2015 แจกทอง
nyg2015 แจกทอง
blank
งานมหัศจรรค์วันแห่งความสำเร็จ
blank
nyg2015 ก้าวหน้าอย่างมั่นคง