กิจกรรมNYGTHAILAND นา ย่า กรีน

นาย่าเซซามีน กับ ภาพการประชุม opp

นา ย่า เซซามีน กิจกรรม Nygthailand-Nayagreen นาย่ากรีน นาย่าเซซามีน

NYG2015-NYGNYGTHAILAND

กิจกรรม การประชุม สัมนา งาน opp ต่าง ๆ ของบริษัท นาย่ากรีน nayagreen ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาสกัดเย็น นาย่าเซซามีน สำนักงานออนไลน์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก 6500

   ทางบริษัท นาย่ากรีน จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือทีมงาน สมาชิก โดยการนำวิทยากรผูเชี่ยวชาญในด้าน การทำงาน ตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด ทั้งการทำงานในรูปแบบการพบปะกัน ประชุมทำกิจกรรมร่าวมกัน รวมทั้งให้มีการจัดประชุมทางออนไลน์ โดยใช้ช่องทางโซเซียล ทางลาย ทาง ZOOM และช่องทางอื่น ๆ ทางบริษัทได้เชิญผู้มีความรู้ในด้านการตลาด มาสอนให้กับสมาชิกเป็นระยะ ๆ และได้รวบรวม กำหนดเป็นแผนรายไปไว้ ได้อย่างชัดเจน

ภาพกิจกรรมอบรมสัมนา

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย NAYAGREEN  ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ว่ามีคุณภาพสูง ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักธุรกิจเครือข่ายที่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ว่าสามารถตอบโจทย์ ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ปัจจุบัน บริษัท NAYAGREENได้รับการยอมรับว่า เป็นธุรกิจที่มียอดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ จากการนำเสนอความแตกต่างทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองแนวคิดทางธุรกิจ ที่รองรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นอกจากนั้น NAYAGREEN ยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถร่วมออกแบบกระบวนการสร้างทีมงานกับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสมกับยุคสมัย และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัท NAYAGREEN มีการสนับสนุนให้กับสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงประเด็น ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสามารทำงานได้แบบมืออาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง ก้าวไปสู่อิสรภาพของการใช้ชีวิตกับเรา

นาย่ากรีน

นายากรีน

สัมนา นาย่าเซซามีน น้ำมันงาสกัดเย็น
อบรมสัมนา ศึกษาหาความรู้ กับ บริษัท นา ย่า กรีน
อบรมสัมนา01
อบรมสัมนา นาย่าเซซามีน น้ำมันงาสกัดเย็น

 

อบรมสัมนา02
blank

 

nyg2015 พาเที่ยว
NYG2015 แจกทอง

 

nyg2015 แจกทอง
blank

 

งานมหัศจรรค์วันแห่งความสำเร็จ
blank

 

nyg2015 ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

นา ย่า เซซามีน ความ ประทับใจ น้ำมันงา สกัด เย็น

น้ำมันงา น้ำมันงาสกัดเย็น นาย่าเซซามีน

นา ย่า เซซามีน ความประทับใจ น้ำมันงา สกัด เย็น

ผลิตภัณฑ์ น้ำมันงา สกัดเย็น ของ นา ย่า กรีน เป็นผลของวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่คิดค้น ผลิตภัณฑ์ ดี ๆ มาสู่ผู้บริโภค เมื่อผลลัพท์ที่ได้ เป็นไปในทางที่ดี กับผู้ใช้จริง

ความประทับใจ ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันงา บริษัท NAYAGREEN นา ย่า เซซามีน แล้วได้ผลจริง ส่งข้อมูลให้กับทางเรา เพื่อให้ทราบผลการตอบรับของ ผลิตภัณฑ์ น้ำมันงา ที่ใฝ่ใจในการนำมาดูแลสุขภาพ

ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านให้ให้ข้อมูลมา ยังมีอีกหลาย ๆ ท่านที่ทางเราไม่ได้ ไปสัมภาษณ์ผลการตอบรับ น้ำมันงา ที่บ้านเพราะระยะทางห่างไกล เราก็ขอขอบคุณที่ยังให้สัมภาษณ์ทางมือถือมาให้กับทางเรา จึงขอขอบพระคุณ มา ณ.โอกาสนี้

blank

blank

สุขภาพกับ น้ำมันงานาย่าเซซามีน


น้ำมันงา น้ำมันงาสกัดเย็น นาย่าเซซามีน